Jak wybrać obsługę systemów kanalizacyjnych?

Jak wybrać obsługę systemów kanalizacyjnych?

Właściciele domów prywatnych, przygotowujący się do sfinalizowania inwestycji, stają przed tym samym zadaniem – wyborem sposobu obsługi systemów kanalizacyjnych. Najczęściej sięgamy po podłączenie do lokalnego wodociągu oraz sieci odprowadzającej nieczystości. Gdy nie jest to możliwe, warto zdecydować się na alternatywne rozwiązanie, które pozwoli cieszyć się sprawnie działającym układem odprowadzania. W tym artykule skupiamy się na najlepszych rozwiązaniach, z których mogą skorzystać inwestorzy stawiający budynku mieszkalne, komercyjne i wszelkie inne.

Kategorie systemów kanalizacji – zbiorniki na szambo

Dostępne rozwiązania można podzielić na dwie główne kategorie. Do pierwszej zaliczamy systemy akumulacyjne, w których wszelkie odprowadzane nieczystości gromadzone są w jednym zbiorniku, w formie dawnych latryn lub obecnie częściej stosowanych szczelnych konstrukcji. Zbiorniki na szambo są wytrzymałe, stabilne oraz nastawione na wieloletnie użytkowanie. Wykonywane są z tworzyw sztucznych lub metalu, gwarantujących neutralne oddziaływanie i pełne bezpieczeństwo. Do ich regularnego oczyszczania konieczne będą profesjonalne usługi asenizacyjne.

Zbiornik na szambo jest inwestycją wartą rozważenia, z której z powodzeniem korzystają tysiące polskich rodzin. Zbiornik na szambo może być złożony z jednej lub większej liczby komór. Najczęściej montowany jest poniżej poziomu gruntu, w miejscu gwarantującym bezproblemowe użytkowanie oraz brak intensywnych oddziaływań mechanicznych. Dzięki temu jego obecność nie wpływa na estetykę całej działki oraz otoczenie budynku, a mimo to zbiornik pełni wszystkie niezbędne funkcje.

Oprócz zbiorników jednokomorowych znajdziemy bardziej rozbudowane zbiorniki dwukomorowe, wyposażone w specjalne filtry, wykorzystujące rozmaite sposoby oczyszczania. Ich działanie polega na zastosowaniu bakterii, filtrowaniu, a w ostateczności także na oczyszczaniu glebowym.

Zbiorniki z systemem oczyszczania – domowe oczyszczalnie ścieków

Wśród dostępnych rozwiązań znajdziemy specjalne oczyszczalnie ścieków, przeznaczone do zastosowania przydomowego oraz na działkach rekreacyjnych. Są to różnego rodzaju zbiorniki przeznaczone do neutralizacji zanieczyszczeń, które wykorzystują w tym celu zróżnicowane metody separacji, filtracji i drenowania. Kluczowym elementem w konstrukcji domowych oczyszczalni jest podzielenie ich na kilka osobnych sekcji, o odmiennej funkcji oraz działaniu.

W ich wnętrzu przechowuje się nieczystości, poddaje je biologicznemu oczyszczaniu oraz oddziela od wody. Następnie przekazuje się je do osobnego zbiornika, a uzyskaną oczyszczoną wodę można odprowadzić do gleby lub też wykorzystać w celach gospodarczych – na przykład do podlewania krzewów i trawnika. Kluczowy w całej konstrukcji jest jednak moduł odpowiedzialny za dodatkowe oczyszczanie metodą biologiczną.

Jak wybrać, by trafić?

Ustalenie konkretnego typu zbiornika jest zadaniem wymagającym profesjonalnego doradztwa, w czasie którego warto trzymać się kilku najważniejszych wytycznych. Kluczowe sprawy to przede wszystkim ilość osób korzystających z budynku systematycznie oraz sporadycznie, średni poziom zużycia wody na jedną osobę, ilość źródeł poboru wody i ich umiejscowienie, a także rodzaj gleby, w obrębie której zbiornik zostanie zamontowany.