Kary za nielegalne opróżnianie szamba

Kary za nielegalne opróżnianie szamba

Opróżnianie szamba powinno być realizowane regularnie, zgodnie z określoną częstotliwością użytkowania zbiornika oraz jego objętością. Opróżnianie jest podstawowym i najważniejszym zadaniem spoczywającym na barkach osób posiadających szambo. W tym celu należy skorzystać z usług firm specjalizujących się w usuwaniu nieczystości, nazywanych firmami asenizacyjnymi. Samodzielnie opróżnianie szamba jest nie tylko niedozwolone, ale również niebezpieczne dla środowiska naturalnego, jak i osób mieszkających na danym terenie.

Kontrola szamba – jak wygląda i czego się spodziewać?

Kontrole obejmują zarówno zbiorniki na szambo jak i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Od razu jednak zaznaczamy, że obawy powinny żywić wyłącznie te osoby, które zaniedbały regularny wywóz szamba. Kontrola obejmuje m.in. stan techniczny zbiornika oraz całej instalacji, umowy nawiązane z przedsiębiorstwem asenizacyjnym, częstotliwość korzystania z usługi opróżniania oraz posiadanie dowodów poświadczających uiszczenie opłat.

Kontrole powinny być realizowane przynajmniej raz w ciągu dwóch lat. Odpowiedzialne za ich przeprowadzenie są instytucje samorządowe gminne, a główną przyczyną nowelizacji związanych z tym przepisów było właśnie przeciwdziałanie nielegalnemu wyprowadzaniu nieczystości do gruntu.

Czy można odmówić kontroli szamba?

Kontrole zbiorników na nieczystości są realizowane przez wykwalifikowanych rzeczoznawców oraz urzędników, dysponujących odpowiednim sprzętem pomiarowym. Na czas kontroli konieczne jest udostępnienie terenu posesji oraz dostępu do zbiornika. Osoby dysponujące szambem nie mogą odmówić możliwości przeprowadzenia kontroli. W sytuacji odmowy i zablokowania wstępu, urzędnicy mogą wezwać policję wymuszając uzyskanie dostępu do posesji. W takim wypadku osoba utrudniająca dopełnienie czynności może zostać obarczona karą finansową.

Wysokość kar finansowych i pozostałe konsekwencje

Mandat nałożony na osobę odmawiającą dostępu do posesji może wynosi nawet 5000 zł. Podobne kary nakładane są na osoby, które zaniedbały obowiązek regularnego opróżniania szamba, nie dysponują aktualnymi umowami lub też innymi zaświadczeniami o korzystaniu z odpowiednich usług. Nieprawidłowości tego typu mogą zostać wycenione na maksymalną kwotę 5000 zł.

Warto przy tym podkreślić, że właściciele nieruchomości niepodłączonej do systemu odprowadzania nieczystości są narażeni na kary jeszcze większe, sięgające nawet 50 tys. zł. Podobna kara nakładana jest na samorządy gminne, które nie przygotowały odpowiedniego sprawozdania z kontroli przestrzegania przepisów.

Na koniec pragniemy wspomnieć, że źródłem kar finansowych jest zarówno odmówienie dostępu, czyli utrudnianie przeprowadzenia kontroli, jak i jej negatywny rezultat. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, zawsze zalecanym wszystkim osobom posiadającym przydomowe szambo, jest po prostu regularne korzystanie z usług firm asenizacyjnych i opróżnianie zbiornika zawsze, gdy jest to konieczne.