Jak rzadziej opróżniać szambo?

Jak rzadziej opróżniać szambo?

Koszty związane z regularnym opróżnianiem zbiorników asenizacyjnych sprawiają, że właściciele nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej coraz częściej zastanawiają się nad tym co zrobić, żeby zlecać wywóz szamba z niższą częstotliwością. Jednym ze sposobów jest wybór zbiornika dwukomorowego i wykonanie podwójnej instalacji w budynku. 

Zanim jednak przejdziemy do omówienia tego sposobu, na uwagę zasługuje fakt, iż poniższe rozwiązanie nie jest dozwolone w każdej gminie. Przed wykonaniem instalacji, która zakłada instalację szamb betonowych przelewowo-drenażowych należy zweryfikować przepisy dotyczące kanalizacji i gospodarki nieczystościami płynnymi na danym terenie. Właściwy Urząd Gminy lub Starostwo Powiatowe z pewnością odpowie na wszystkie nasze pytania i pomoże w rozwianiu wszelkich wątpliwości dotyczących zgodności planowanych przez nas działań z prawem.

Podwójny zbiornik i podwójna instalacja 

Jednym ze sposobów na rzadsze czyszczenie kanalizacji jest ograniczenie ilości nieczystości odkładających się w zbiorniku. Doprowadzając do sytuacji, w której w zbiorniku odkładać będą się tylko tzw. ścieki grube i kożuch możemy znacząco wydłużyć czas między kolejnymi wizytami samochodu asenizacyjnego na naszej działce. 

Wariant z podwójną instalacją w budynku 

Na etapie projektowania domu można rozważyć wykonanie podwójnej instalacji sanitarnej, zgodnie z poniższym układem:

 

Instalacja 1 podłączenie do zbiornika 1  wanny, zlewy, zmywarki, pralki 
Instalacja 2 podłączenie do zbiornika 2 WC

 

Nieczystości ze zbiornika 1 są następnie przekazywane do opaski drenażowej na posesji, podczas gdy nieczystości z instalacji 2 trafiają bezpośrednio do zbiornika bezodpływowego, skąd wypompowuje je pogotowie kanalizacyjne lub inna uprawniona firma. Dla większej wygody w zbiorniku można zastosować rurę ssącą, dzięki której nieczystości będą mogły być odbierane wprost z ogrodzenia, bez konieczności wpuszczania pojazdu asenizacyjnego na teren posesji. 

Wariant z szambem dwukomorowym 

W nieruchomościach, w których została wcześniej wykonana pojedyncza instalacja sanitarna rozwiązaniem jest szambo dwukomorowe czy nawet trzykomorowe. W zbiornikach tego typu w pierwszej komorze gromadzą się zawsze ścieki grube i kożuch, podczas gdy do następnych komór przelewa się sama woda. Woda może zostać odprowadzona z kolejnych komór do gruntu przy pomocy opaski drenarskiej. Takie rozwiązanie jest zalecane do wykonania na terenie suchym. W przypadku terenów podmokłych drenaż może zadziałać w odwrotną stronę, a woda gruntowa przez drenaż przedostanie się do zbiornika. 

Decydując się na drenaż ze zbiornika dwukomorowego zaleca się wzbogacanie nieczystości odpowiednią florą bakteryjną, która usuwa z odprowadzanej do gruntu wody zanieczyszczenia i nieprzyjemny zapach. 

Możliwość wykonania drenażu należy każdorazowo potwierdzić w właściwym Urzędzie Gminy lub Staroście Powiatowym, podczas gdy sam drenaż trzeba wykonać zgodnie z instrukcją wykonania opaski drenarskiej.